ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်း စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန် ။ သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်းဖြင့် ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်သာယာစေရန်နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု(Climate Change)ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ။ သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်းနေရာများ (Ecotourism Sites)တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိစေရန် ။ သစ်မဟုတ်သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ (Non-Timber Forest Products) ထုတ်လုပ်ခြင်းမှဝင်ငွေရရှိစေရန် ။ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိလာစေရန် ။