slider_01
slider_05
slider_04
slider_03
slider_02
Image Slider

ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်

စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်မည့် သစ်တောစိုက်ခင်းများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းနှင့် သဘာ၀အခြေခံခရီး သွားလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်လုပ်ကိုငခြင်းတို့ကို ရေရှည်တွင်အများပိုင်ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်အထိ ကြိုးပမ်းသွားရန်။


BOD အဖွဲ့

ပါမောက္ခဦးဇော်ဝင်း MD  (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်-ငြိမ်း)
ဦးဝင်းနိုင် Dir (လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း)
ဦးတင့်လွင် Dir (လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး-ငြိမ်း)
ဦးအောင်မျိုးဆန်း Dir (ဦးစီးအရာရှိ-ငြိမ်း)
ဦးသန်းဦး Dir (Royal Tree Services Co.,Ltd)

img_03

ရည်ရွယ်ချက်

 1. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်း စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရရှိစေရန် ။
 2. သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်းဖြင့် ဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်သာယာစေရန်နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု(Climate Change)ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ။
 3. သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်းနေရာများ (Ecotourism Sites)တည်ထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိစေရန် ။
 4. သစ်မဟုတ်သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ (Non-Timber Forest Products) ထုတ်လုပ်ခြင်းမှဝင်ငွေရရှိစေရန် ။
 5. ဒေသခံပြည်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိလာစေရန် ။

ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း(Project)များ

 1. စီးပွားဖြစ်သစ်တောစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ရောင်းချခြင်း
 2. သစ်မဟုတ်သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း
 3. သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်းနေရာများ (Ecotourism Sites) တည်ထောင်ခြင်း
 4. သစ်တောကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး ပုဂ္ဂလိကဘဏ် တည်ထောင်ခြင်း

BOD အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 1. စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်မည့် လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 2. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးယူနစ်များ လွှဲပြောင်းခြင်း (Name Change) အား စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 3. ထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီးချိန်တွင် ရရှိနိုင်မည့်အကျိုးအမြတ်များကိုစိစစ်တွက်ချက်၍အစုရှယ်ယာဝင်များအားအမြန်ဆုံးခွဲဝေပေးခြင်းနှင့် ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှူပ်နှံလိုပါကစီစဉ်ပေးခြင်း။
 4. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ပေးပို့သော အကြံဉာဏ်နှင့် နည်းပညာများအပေါ် အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်း။
 5. လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအခြေအနေများနှင့်လက်မှတ်ရ စာရင်းစစ် အတည်ပြုထားသော ဘဏ္ဏာရေးရှင်းတမ်းများကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြန့်ဝေခြင်း။